VIKTIG BRYGGINFORMATION 

 -  Kontrollera  på anslagstavlan vid klubbhuset om ert telefonnummer
    stämmer, om inte meddela Anders Sjöström 0703746323

-  Det är viktigt att betala avgifterna i tid SENAST 31 mars, om det ej görs
   kommer en påminnelseavgift att påföras med 100:-/gång max 2 gånger
   om avgiften ej är betald då tillfaller platsen båtklubben..


- Om båtplatsen inte skall utnyttjas under säsongen vore det bra om den kan
  hyras ut i andra hand.   ( kontakta  Anders Sjöström)

-  Ni får ej hyra eller låna ut platsen utan att kontakta Anders Sjöström då
    vi går efter kölistan.

-  Ni som har sommar och vinterplatser glöm ej att betala den.

-  Angående toaletten på Örnäs måste man meddela innan den är full,
   om inte detta sköts blir vi kanske tvungna att ta bort den.  
   För den som skall leverera den till hämtningsstation tycker inte det är
   trevligt med en överfull tunna.
                                                                                                             
-   Ring Magnus när den skall transporteras till hämtningsstation,
    Mobil:  070-2894349

-  Glöm inte att komma på våra möten då ni kan framföra era önskemål och
   även få reda på vad som kommer att hända.


-  Kontrollera att ni har försäkring på båten om något skulle hända.
   Obs!!! Alla båtar måste vara försäkrade i
   ¤vattnet,
   ¤vid brygga
   ¤samt på  vinterförvaringsplats.                                             
   
   Läs mer under fliken stadgar.

-  Det är viktigt att betala avgifterna i tid. Kontrollera avgifterna på
   nedanstående lista.

 -  OBS Glöm inte att hålla rent vid era platser och kör bort överflödigt matrial. 
 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                 

..............................................................................................................................

Avgifter bryggplatser medlemskap m.m.

                                                                                                                             (pris/år)
Medlems avgift          Obs! obligatorisk!                                                          450kr
Städavgift                   Obs! obligatorisk!                                                           200kr

vinteruppläggning                                                                                                 400kr

                     (plats)
Brygga A    3 t.o.m.  8                                                                                             500kr


Brygga B    1-6, 9-14, 17-22, 25-30, 33,35,37                                               500kr
                    7-8, 15-16, 23-24, 31-32, 34,38                                                     700kr
                    39 husbåt                                                                                           1000kr

Brygga C     1-7                                                                                                        300kr
                     9-20, 22                                                                                                 500kr
                     19,21,23,31,34,36,38                                                                       700kr
                     35,37,39                                                                                             800kr
                     40 t.o.m. 58                                                                                      1000kr

Brygga D    1-6                                                                                                        300kr

                         7-15                                                                                                   700kr
                    16-21                                                                                                   800kr
                    22-25                                                                                                   1000kr

Husbåtar brygga D    1-9                                                                                1300kr

Övriga husbåtar utan brygga                                                                       500kr   


          ..............................................................................................................................