Kontakta oss

Nedre Frykens Båtsällskap, styrelsen:

Kontaktpersoner:

För information om medlemsavgifter  vänligen kontakta:
Johnny Haffling (kassör)Telefon: 0554-317 67 eller 070-6648956
För information om bryggplatser kontakta:
Sture Mellring  0554-10735    070-5562710     sture.mellring@telia.com

                                                                                

Kontaktperson Husbåtar:  Urban Johansson 070-5767158 Styrelse ordf.     Magnus Juhlin  0706-991293

Vice ordf.      Andreas Hellenrud

Kassör     Johnny Haffling

Sekreterare      Jan Sälgeback

Hemsida         Kenneth Jonsson   072-219 57 19   
kennethjonsson01@gmail.com